Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-4280412319278141782&mode=view

Jan Chromý, Silvie Cinková, Jana Šamánková (2021): Srozumitelnost českého odborného a úředního textu - proč se jí zabývat a jak ji měřit. In: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), ISSN 1804-3240, 1, pp. 35-52 (pdf, bibtex)