Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=242029090453226419&mode=view

Eva Hajičová (2008): Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 69, no. 1-2, pp. 131-142 (url, bibtex)