Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=2195570740783021132&mode=view

Ondřej Bojar, Petr Homola, Vladislav Kuboň (2005): Problémy recyklování systému automatického překladu. In: ITAT 2005 Information Technologies - Applications and Theory, pp. 335-344, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Račkova dolina, Slovakia, ISBN 80-7097-609-8 (bibtex)