@article{biblio150829463593749345,
 author  = {Magdaléna Rysová and Kateřina Rysová},
 year   = 2021,
 title   = {Primární a sekundární diskurzní konektory},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {82},
 number  = {3},
 pages   = {179--208},
 issn   = {0037-7031},
}