@article{biblio-4122004484410345903,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2010,
 title   = {Ke vztahu kognitivního obsahu a jazykového významu},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 volume  = {1},
 number  = {1},
 pages   = {30--40},
 issn   = {1804-137X},
}