@inproceedings{biblio780677055224679477,
 author  = {Jan Hajič and Eva Hajičová and Jarmila Panevová and Petr Sgall and Ondřej Bojar and Silvie Cinková and Eva Fučíková and Marie Mikulová and Petr Pajas and Jan Popelka and Jiří Semecký and Jana Šindlerová and Jan Štěpánek and Josef Toman and Zdeňka Urešová and Zdeněk Žabokrtský},
 year   = 2012,
 title   = {Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0},
 booktitle = {Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012)},
 pages   = {3153--3160},
 publisher = {European Language Resources Association},
 address  = {İstanbul, Turkey},
 isbn   = {978-2-9517408-7-7},
}