Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=7716397548107234557&mode=view

Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová, Robert Kolár (2017): Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, 78, pp. 322-332 (local PDF, bibtex)