@article{biblio116539794050233,
 author  = {Petr Sgall and Concetta Maglione},
 year   = 2006,
 title   = {Čeština standardní a běžně mluvená},
 journal  = {Český jazyk a literatura},
 volume  = {56},
 number  = {2},
 pages   = {80--87},
 issn   = {0009-0786},
}