@article{biblio-1841452724359512908,
 author  = {Jakub Mlynář},
 year   = 2014,
 title   = {Malach jako brána do minulosti skrze vyprávění přeživších},
 journal  = {Židovské listy},
 volume  = {2014},
 number  = {10},
 pages   = {14--15},
}