@article{biblio7224834964211374820,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2009,
 title   = {Honorifika v češtině (České vykání - teorie a korpusová data)},
 journal  = {Južnoslovenski filolog},
 volume  = {65},
 pages   = {101--108},
 issn   = {0350-185X},
}