Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=7771522114678754870&mode=view

Petr Sgall (2010): Uvedení do syntaxe (Větná stavba). In: Mluvnice současné češtiny 1: Jak se píše a jak se mluví, pp. 301-308, Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-1743-5 (url, bibtex)