@book{biblio1515166724426177671,
 author  = {Jarmila Panevová and Magda Ševčíková},
 year   = 2021,
 title   = {Sonda do české slovotvorby: Substantiva utvořená od sloves nebo slovesa utvořená od substantiv?},
 booktitle = {Des langues calculables à l’homme incalculable},
 pages   = {127--135},
 publisher = {Editions des archives contemporaines},
 address  = {Paris, France},
 isbn   = {9782813004260},
}