@article{biblio357407599141236156,
 author  = {Václava Kettnerová},
 year   = 2012,
 title   = {Syntaktické konstrukce typu Včely se hemží na zahradě – Zahrada se hemží včelami},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 number  = {5},
 pages   = {54--71},
 issn   = {1804-137X},
}