@inproceedings{biblio-6957835414236737263,
 author  = {Kateřina Rysová},
 year   = 2012,
 title   = {Možnosti jednotlivých volných slovesných doplnění být obligatorním členem věty },
 booktitle = {Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.},
 pages   = {615--620},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-246-2121-0},
}