Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-4977710042738047089&mode=view

Jan Štěpánek (2008): Pražský závislostní korpus. In: Varia XV, pp. 581-587, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia, ISBN 80-89037-04-6 (bibtex)