@article{biblio-1722877566200778019,
 author  = {Lucie Mladová and Zuzanna Bedřichová},
 year   = 2010,
 title   = {Anotace mezivýpovědních textových vztahů na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK},
 journal  = {Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi)},
 volume  = {1},
 number  = {1},
 pages   = {160--161},
 issn   = {1804-3240},
}