Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=4265902757925411460&mode=view

Petr Sgall (2010): Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves. Praha: Karolinum, 2008, 381s. (review). In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 71, no. 2, pp. 145-149 (bibtex)