@article{biblio-5474184816371126258,
 author  = {Lucie Poláková},
 year   = 2022,
 title   = {Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK},
 journal  = {Jazykovědné aktuality },
 volume  = {LIX},
 number  = {1-2},
 pages   = {45--50},
 issn   = {1212-5326},
}