@inproceedings{biblio4854653510151392716,
 author  = {Veronika Kolářová and Jana Klímová and Anna Vernerová},
 year   = 2018,
 title   = {Valency Lexicon of Czech Nouns NomVallex: Starting Point and Goals},
 booktitle = {Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference.},
 pages   = {219--226},
 publisher = {Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-86420-65-3},
}