Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-6957835414236737263&mode=view

Kateřina Rysová (2012): Možnosti jednotlivých volných slovesných doplnění být obligatorním členem věty . In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český., pp. 615-620, Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-2121-0 (local PDF, bibtex)