Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-1063120109214347824&mode=view

Vladislav Kuboň, Markéta Lopatková (2010): Od segmentů ke klauzím v češtině - analýza vybraných jevů. In: Informačné technológie – Aplikácie a Teória, Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, pp. 76-80, PONT s. r. o., Seňa, Slovakia, ISBN 978-80-970179-3-4 (local PDF, bibtex)