@book{biblio-7504956230628811235,
 author  = {Eva Hajičová},
 year   = 2006,
 title   = {Využití korpusu pro ověřování lingvistických hypotéz},
 booktitle = {Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy},
 pages   = {118--130},
 publisher = {Nakladatelství Lidové noviny},
 address  = {Praha},
 isbn   = {80-7106-865-9},
}