@article{biblio-4959005539742918286,
 author  = {Jakub Mlynář and Jiří Kocián and Karolína Bukovská and Lenka Chudomelová},
 year   = 2017,
 title   = {Sociologie (a) orální historie: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation dostupný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově},
 journal  = {Naše společnost},
 volume  = {15},
 number  = {2},
 pages   = {52--55},
 issn   = {1214-438X},
}