@article{biblio3348477036299779653,
 author  = {Václava Kettnerová},
 year   = 2011,
 title   = {Lokativní sémantická diateze v češtině},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {72},
 number  = {2},
 pages   = {83--101},
 issn   = {0037-7031},
}