@article{biblio8051502199398675284,
 author  = {Lucie Poláková and Pavlína Synková},
 year   = 2021,
 title   = {Pragmatické aspekty v popisu textové koherence},
 journal  = {Naše řeč},
 volume  = {104},
 number  = {4},
 pages   = {225--242},
 issn   = {0027-8203},
}