@article{biblio-7428310233171010329,
 author  = {Veronika Kolářová},
 year   = 2020,
 title   = {Vztah afirmativní a negované formy adjektiv a substantiv z hlediska jejich valence},
 journal  = {Prace Filologiczne},
 volume  = {75},
 number  = {1},
 pages   = {293--312},
 issn   = {0138-0567},
}