@inproceedings{biblio-625007795874607977,
 author  = {Jaroslava Hlaváčová},
 year   = 2014,
 title   = {Vyjádření intenzity slovesného děje pomocí předpon},
 booktitle = {Korpusová lingvistika - abstrakty},
 pages   = {66--67},
 publisher = {Ústav Českého národního korpusu},
 address  = {Praha, Czechia},
}