Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-3500178492682355624&mode=view

Kateřina Veselovská (2010): Členská negace a způsob jejího vyjadřování v současné češtině (masters thesis). In: (local PDF, bibtex)