@article{biblio4341778077945794491,
 author  = {Jakub Mlynář},
 year   = 2011,
 title   = {Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy},
 journal  = {Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi)},
 volume  = {2011},
 number  = {2},
 pages   = {127--129},
 issn   = {1804-3240},
}