@book{biblio7610397252895270847,
 author  = {Veronika Kolářová and Magda Ševčíková},
 year   = 2020,
 title   = {Substantiva tvořená od sloves se supletivními kořeny: Korpusová studie deverbativ s kořeny klád a lož},
 booktitle = {Lingvistika - korpus - empirie},
 pages   = {165--177},
 publisher = {Ústav pro jazyk český AV ČR},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-88211-13-6},
}