@article{biblio-1715610022589589155,
 author  = {Jana Šindlerová and Vladislav Kuboň and Aleš Tamchyna and Kateřina Veselovská},
 year   = 2018,
 title   = {Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {79 (2018)},
 number  = {1},
 pages   = {27--46},
 issn   = {0037-7031},
}