Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=5191491856489973471&mode=view

Václava Kettnerová, Veronika Kolářová (2020): Valence českých verbálních jmen v nominálních konstrukcích a ve verbonominálních predikátech s kategoriálním slovesem. In: Prace Filologiczne, ISSN 0138-0567, vol. 75, no. 1, pp. 241-262 (bibtex)