@article{biblio2615581957683347465,
 author  = {Lucie Poláková},
 year   = 2014,
 title   = {K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů},
 journal  = {Naše řeč},
 volume  = {4-5/2014},
 pages   = {241--258},
 issn   = {0027-8203},
}