Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=5700368554767641311&mode=view

Marie Mikulová, Jarmila Panevová (2021): Formy a funkce okolnostních určení v češtině. Určení prostorová a časová. In: , ISBN 978-80-88132-13-4 (url, bibtex)