Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-2172989928213645012&mode=view

Markéta Lopatková, Tomáš Holan (2008): Vztahy mezi segmenty – segmentační schémata českých vět. In: Informačné Technológie – Aplikácie a Teória.Zborník príspevkov, ITAT 2008, pp. 15-22, PONT s.r.o., Seňa, Slovakia, ISBN 978-80-969184-8-5 (local PDF, bibtex)