Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=7610397252895270847&mode=view

Veronika Kolářová, Magda Ševčíková (2020): Substantiva tvořená od sloves se supletivními kořeny: Korpusová studie deverbativ s kořeny klád a lož. In: Lingvistika - korpus - empirie, pp. 165-177, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, Czechia, ISBN 978-80-88211-13-6 (bibtex)