@book{biblio7771522114678754870,
 author  = {Petr Sgall},
 year   = 2010,
 title   = {Uvedení do syntaxe (Větná stavba)},
 booktitle = {Mluvnice současné češtiny 1: Jak se píše a jak se mluví},
 pages   = {301--308},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-246-1743-5},
}