@book{biblio7771522114678754870,
  author    = {Petr Sgall},
  year      = 2010,
  title     = {Uvedení do syntaxe (Větná stavba)},
  booktitle = {Mluvnice současné češtiny 1: Jak se píše a jak se mluví},
  pages     = {301--308},
  publisher = {Karolinum},
  address   = {Praha, Czechia},
  isbn      = {978-80-246-1743-5},
}