@article{biblio-5208859020106701237,
 author  = {Václava Kettnerová and Veronika Kolářová},
 year   = 2023,
 title   = {K reciprocitě adjektiv v češtině},
 journal  = {Slovo a slovesnost},
 volume  = {84},
 number  = {3},
 pages   = {179--200},
 issn   = {0037-7031},
}