Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=1799371697222151118&mode=view

Magda Ševčíková, Jarmila Panevová (2018): Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 79, no. 3, pp. 171-198 (bibtex)