@book{biblio4475252916764992477,
 author  = {Eva Hajičová},
 year   = 2022,
 title   = {Cesta od lingvistické teorie k anotovanému korpusu a zpátky},
 booktitle = {Človek a jeho jazyk 5. Povaha jazyka a jej poznávanie, sborník věnovaný 100. výročí narození prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc.},
 pages   = {35--47},
 publisher = {Slovenská akadémia vied},
 address  = {Bratislava, Slovakia},
 isbn   = {978-80-224-1977-2},
}