@article{biblio-2290445784185061300,
 author  = {Magda Ševčíková and Zdeněk Žabokrtský and Jonáš Vidra and Milan Straka},
 year   = 2016,
 title   = {Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině},
 journal  = {Časopis pro moderní filologii},
 volume  = {98},
 number  = {1},
 pages   = {62--76},
 issn   = {0008-7386},
}