Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=6723203108915659790&mode=view

Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Jarmila Panevová (2015): Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 76, no. 3, pp. 198-214 (local PDF, bibtex)