@book{biblio-3108153854477693322,
 author  = {Magdaléna Rysová},
 year   = 2015,
 title   = {Diskurzní konektory v češtině (Od centra k periferii) },
 publisher = {Charles University in Prague},
 address  = {Prague, Czechia},
}