@article{biblio-1246619739164697331,
 author  = {Markéta Lopatková and Václava Kettnerová},
 year   = 2023,
 title   = {Ještě k modelování reciprocity v teoretickém popisu češtiny},
 journal  = {Naše řeč},
 volume  = {106},
 number  = {3},
 pages   = {165--176},
 issn   = {0027-8203},
}