@book{biblio-3693727668109783714,
 author  = {Markéta Lopatková and Václava Kettnerová and Eduard Bejček and Anna Vernerová and Zdeněk Žabokrtský},
 year   = 2016,
 title   = {Valenční slovník českých sloves VALLEX},
 publisher = {Nakladatelství Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
}