Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=3348477036299779653&mode=view

Václava Kettnerová (2011): Lokativní sémantická diateze v češtině. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 72, no. 2, pp. 83-101 (bibtex)