Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-2270876233068563923&mode=view

Marie Mikulová, Zdeňka Urešová (2008): Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči. In: Čeština v mluveném korpusu, pp. 167-176, Lidové noviny, Praha, Česká republika, ISBN 978-80-7106-982-9 (url, local PDF, obd, bibtex)