@inproceedings{biblio3661728447787408066,
 author  = {Markéta Lopatková and Martin Plátek},
 year   = 2010,
 title   = {O zlomovém bodu introspekce a souvisejících problémech},
 booktitle = {Padesát je málo. Komorně laděný sborník u příležitosti 50. narozenin profesora Jana Hajiče},
 pages   = {34--37},
 publisher = {Univerzita Karlova v Praze},
 address  = {Praha, Czechia},
}