@article{biblio5369195519186933389,
 author  = {Václava Kettnerová and Markéta Lopatková},
 year   = 2018,
 title   = {Mezi reflexivitou a reciprocitou: Poznámky k reflexivním a recipročním konstrukcím vybraných českých sloves},
 journal  = {Prace Filologiczne},
 volume  = {LXXII},
 pages   = {131--145},
 issn   = {0138-0567},
}