@book{biblio-2739670487884681158,
 author  = {Eva Hajičová},
 year   = 2020,
 title   = {K otázce tzv. kulisy ve světle paralelního korpusu},
 booktitle = {Jak je důležité míti styl},
 pages   = {155--164},
 publisher = {NLN - Nakladatelství Lidové noviny},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-7422-767-7},
}